Kontakt

www.DETSKESTANY.sk

AVENIS Pro s.r.o. Ciglianska cesta 688/26, 971 01 Prievidza, Slovenská republika

Kontaktujte nás:

Telefón: +421 908 210 856
E-mail: obchod@detskestany.sk

IČO: 46641882
DIČ: 2023505099
IČ DPH: SK2023505099
OR Okresný súd Trenčín, Vložka číslo: 26137/R
Bankové spojenie - IBAN: SK86 1111 0000 0012 2540 4027  

Zodpovedný vedúci: Lenka Kulichová

Orgán dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, tel.: 032/6400 109, e-mail: tn@soi.sk